Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

DLA SENIORÓW

Informacje na temat programów i usług dla Seniorów w prowincji Ontario

Informacja dla Seniorów

Zniżki dla Seniorów w Kanadzie

Zniżki dla Seniorów (po angielsku)

Jak podarować dom dzieciom?

  1. Podatek od transakcji jest zerowy, jeśli darujący jest właściecielem domu i jest to dom rodzinny (zamieszkały przez rodzinę darującego, darujący nie musi być głównym zamieszkałym)

  2. Jeśli dom jest obciążony hipoteką, to nowy właściciel domu musi być zatwierdzony przez bank.

  3. Obdarowany ponosi tylko koszty notarialne.

  4. Testament - świadkowie muszą być osobami nie spokrewnionymi z darującym oraz z obdarowanym. Obie strony muszą być w pełni władz psychicznym w momencie podpisywania.

  5. Jest możliwe zapisanie w księgach wieczystych dodatkowych warunków transakcji np. prawo zamieszkanie, pierwokupu, itp.

Public Trustee jest to instytucja nie istniejąca w Polsce. Gdy ktoś jest ubezwłasnowolniony lub umiera, ale nie ma rodziny, to opiekę nad domem przejmuje ta instytucja. Public Trustee zarządza finansami osoby ubezwłasnowolnionej ale liczy sobie opłatę w wysokości 20% transakcji.