Janusz Łukomski

Autor wierszy, Janusz Łukomski, był bratem mojej Mamy i moim ojcem chrzestnym.  Mieszkaliśmy wszyscy we Lwowie. W nocy z 5 na 6 czerwca 1941 roku, został aresztowany przez sowietów i wkrótce zamordowany w więzieniu na Zamarstynowie – miał 23 lata; pogrzebano Go wraz z innymi ofiarami w wspólnym dole pod murem więzienia. Powód aresztowania nie był rodzinie znany, pewne jest natomiast, że jako student ostatnich lat medycyny pomagał potrzebującym pomocy lekarskiej, oraz według obserwacji najbliższej rodziny, był związany z ruchem oporu.

W tym czasie, w czerwcu 1941, Rosjanie opuszczając Lwów przed Niemcami aresztowali i zlikwidowali około 4 tysięcy Polaków – wojskowych, policjantów, inteligencję. Nie wiemy, czy aresztowanie Janusza było akcją skierowaną osobiście na niego, czy też było częścią tego masowego morderstwa.

W 1999 roku, już w Ukrainie wyzwolonej spod sowieckiego jarzma, zwłoki tych ofiar zostały uroczyście exhumowane i złożone w zbiorowej mogile na skwerze przygotowanym obok cmentarza Łyczakowskiego. Niestety, na płytach nagrobnych tutaj i na pamiątkowej płycie na murze więzienia wszystkie nazwiska, w tym również jego, pisane są po ukraińsku i w ukraińskim brzmieniu.

Jerzy Remisz

Brampton, On