Stanisław Rafał Kielar

Urodzony w 1928r. w Łodzi, Polska

Zmarł 2 sierpnia 2022r. w Ottawie, ON, Kanada


Jego ojciec, Franciszek Kielar, oficer Wojska Polskiego w stopniu majora, przez całą wojnę osadzony był w obozie Jeńców Wojennych, Oflag IIB Woldenberg. Matka, Władysława, sama wychowywała Stanisława i jego młodszą siostrę Barbarę. 

Od grudnia 1940r. Stanisław należał do Związku Walki Zbrojnej, a potem, do ZMP- Szare Szeregi. Jesienią, 1942 r., Gestapo wykryło magazyn broni w domu pp Kiferów w Ursusie. Tadeusz Kifer został stracony w Oświęcimiu. Część broni ocalała. Za zgodą matki, Stanisław stał się magazynierem broni w domu rodziców. Magazyn funkcjonwał do 1945r., kiedy to Dowództwo Oddziału AK ujawniło listę oddziału, zapisując członków do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.


Zarys działalności w Polsce, w okresie po roku 1945.

Po ukończeniu studiȯw na Politechnice Warszawskiej, w 1956 roku, Stanisław otrzymał skierowanie do pracy w Polskim Radio, w dziale Postępu i Szkolenia Technicznego, gdzie pracował siedem lat. Kolejna praca to Zakład Doświadczalny Biura Urządzeń Techniki Jądrowej, następnie, był szefem produkcji w Zakładzie Doświadczalnym przy Katedrze prof. Groszkowskiego, aż do wyjazdu do Kanady, w 1971 roku. Po krótkim pobycie w Toronto, rozpoczął pracę w Ottawie, w Northern Telecom, w Mitel, a następnie w International Epitek Inc., gdzie pełnił obowiązki dyrektora Działu Inżynierii.


Służba Wojskowa:


Przynależność do Organizacji społecznych:

W Polsce, po 1945 r. nie należał do żadnej partii politycznej. Natomiast, należał do następujących organizacji społecznych:


Działalność na terenie Ottawskiej Polonii:


Odznaczenia: