Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie, założona w 1993 roku, jest organizacją charytatywną, która stawia sobie za cel gromadzenie i zarządzanie funduszami służącymi wspieraniu kultury i języka polskiego.

Wszelkie donacje na cele Fundacji są zwolnione od podatku dochodowego. Każdy darczyńca otrzymuje zaświadczenia do rocznej deklaracji podatkowej dla Revenue Canada.

STYPENDIA

Wartość: $1,500

Minimum 6 stypendiów do przyznania

Termin składania aplikacji: 31 października 2024

Każdego roku Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie przyznaje stypendia studentom polskiego pochodzenia. 

Aplikacje niekompletne lub aplikacje otrzymane po terminie nie będą przyjmowane. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi kryteriami aplikacji.

Informacje o stypendiach


Wniosek o stypendium

Pobierz i wyślij pocztą

Wypełnij online

UWAGA: Dokumenty wymienione w Informacji o stypendiach, zapisane w formacie pdf lub jpeg, muszą zostać załączone do wniosku elektronicznego.

DONACJE

Appeal 2024 PL.pdf

Przelewem bankowym e-Transfer

Donacje mogą zostać wysłane z konta bankowego przez eTransfer na adres fundacja.phf@gmail.com


Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji jak wykonać przelew eTransferem:

BMO   CIBC    Lauriential Bank    National Bank

RBC    Scotia Bank    TD

Za pośrednictwem poczty

Czek wysłać na adres: Polish Heritage Foundation of Canada, PO Box 44063, Ottawa, ON, K1K 4P8

Forma dotacyjna (Polish Heritage Foundation of Canada BN 89097 6673 RR0001) dostepna jest tutaj

CanadaHelps

Donacje mogą zostać złożone za pośrednictwem CanadaHelps.

 CanadaHelps

Darowizny samochodów

Fundacja przyjmuje donacje samochodów (samochody nie muszą być na chodzie, mogą mieć brakujące cześci lub podzespoły.)  

Charity Car

Darowizny spadkowe / papiery wartościowe

Fundacja przyjmuje donacje w dowolnej formie. Mogą to być zapisy testamentowe dot. darowizny spadkowej, jak również papiery wartościowe (udziały, akcje, obligacje).  W celu przekazania donacji w w/w formie (lub innej, nie opisanej tutaj) prosimy o kontakt z presezem Fundacji (telefon 613 447 7535, email fundacja.phf@gmail.com).

POMOC FINANSOWA

Wniosek o pomoc finansową Fundacji Dziedzictwa Polskiego jest dostępny tutaj.

Zrzeczenie

Chociaż wszystkie informacje na stronie zostały dokładnie sprawdzone, użytkownik nie powinien przyjmować dokładności tych informacji za pewnik. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za dokładność dostarczonych informacji ani nie daje gwarancji, że dane są kompletne, dokładne i aktualne. Wszystkie podane informacje mogą ulec zmianie, błędowi lub pominięciu.

Fundacja zrzeka się również wszelkiej odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach internetowych osób trzecich, do których strona tworzy “link” lub z których otrzymuje “link”.