Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie, założona w 1993 roku, jest organizacją charytatywną, która stawia sobie za cel gromadzenie i zarządzanie funduszami służącymi wspieraniu kultury i języka polskiego.

Wszelkie donacje na cele Fundacji są zwolnione od podatku dochodowego. Każdy darczyńca otrzymuje zaświadczenia do rocznej deklaracji podatkowej dla Revenue Canada.

DONACJE

Apelujemy do wszystkich, którym sprawa kultury i przyszłości Polonii leży głęboko na sercu o wsparcie i pomoc przez cały rok.

Za pośrednictwem przelewu bankowego eTransfer

Donacje mogą zostać wysłane z konta bankowego przez eTransfer na adres fundacja.phf@gmail.com.

  1. Przelew eTransfer na konto Fundacji nie wymaga ustawienie hasła bezpieczeństwa.

  2. W polu "Wiadomość" należy podać dane adresowe wymagane do wystawienia pokwitowania dla celów podatkowych.


Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji jak wykonać przelew eTransferem:

BMO CIBC Lauriential Bank National Bank

RBC Scotia Bank TD

Za pośrednictwem poczty

Czek wysłać na adres: Polish Heritage Foundation of Canada, P.O. Box 81008, 58 Sparks St., Ottawa, ON, K1P 5A0.

Forma dotacyjna (Polish Heritage Foundation of Canada BN 89097 6673 RR0001) dostepna jest tutaj.

Za pośrednictwem CanadaHelps

Donacje mogą zostać złożone za pośrednictwem CanadaHelps.

CanadaHelps

Darowizny samochodów

Fundacja przyjmuje donacje samochodów (samochody nie muszą być na chodzie, mogą mieć brakujące cześci lub podzespoły.)

Charity Car

Darowizny spadkowe / papiery wartościowe

Fundacja przyjmuje donacje w dowolnej formie. Mogą to być zapisy testamentowe dot. darowizny spadkowej, jak również papiery wartościowe (udziały, akcje, obligacje). W celu przekazania donacji w w/w formie (lub innej, nie opisanej tutaj) prosimy o kontakt z presezem Fundacji (telefon 613-296-5490, email fundacja.phf@gmail.com).

POMOC FINANSOWA

Wniosek o pomoc finansową Fundacji Dziedzictwa Polskiego jest dostępny tutaj.

Zrzeczenie

Chociaż wszystkie informacje na stronie zostały dokładnie sprawdzone, użytkownik nie powinien przyjmować dokładności tych informacji za pewnik. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za dokładność dostarczonych informacji ani nie daje gwarancji, że dane są kompletne, dokładne i aktualne. Wszystkie podane informacje mogą ulec zmianie, błędowi lub pominięciu.

Fundacja zrzeka się również wszelkiej odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach internetowych osób trzecich, do których strona tworzy “link” lub z których otrzymuje “link”.