Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie, założona w 1993 roku, jest organizacją charytatywną, która stawia sobie za cel gromadzenie i zarządzanie funduszami służącymi wspieraniu kultury i języka polskiego.


Wszelkie donacje na cele Fundacji są zwolnione od podatku dochodowego. Każdy darczyńca otrzymuje zaświadczenia do rocznej deklaracji podatkowej dla Revenue Canada.

Rok 2021 był ponownie trudnym rokiem dla Fundacji Dziedzictwa Polskiego (FDP) oraz wielu polskich organizacji, które zazwyczaj organizują wydarzenia kulturalne przez cały rok. FDP zawsze stara się wspierać finansowo te wydarzenia, np. Konkurs Recytatorski, Przedstawienia Taneczne, Konferencja Młodzieży Quo Vadis, żeby wymienić tylko kilka.

Biorąc pod uwagę ciągłe ograniczenia w ciągu ostatniego roku, żadne z zaplanowanych wydarzeń kulturalnych nie odbyło się. W rezultacie Dyrektorzy Fundacji postanowili zobowiązać się do pomocy studentom polskiego pochodzenia poprzez zwiększenie kwoty stałego stypendium do $1,500.00.

W odpowiedzi na apel, Fundacja otrzymała bardzo hojne darowizny od Kongresu Polonii Kanadyjskiej-Okręg Ottawa, Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwa nr 8 w Ottawie oraz od społeczności polonijnej w Ottawie. Zebrana suma pozwoliła na utworzenie siedmiu stypendiów (pięć oferowanych przez FDP i po jednym od KPK- Okręg Ottawa i Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie). Stypendia zostały wysłane do stypendystów w listopadzie. Stypendyści pochodzili z Brampton, Edmonton, Hamilton, London, Mississauga, Ottawa i Sudbury.

W ciągu ostatnich lat FDP zawsze angażowała się w pomoc najbardziej potrzebującym. W tym roku Fundacja przekazała znaczną darowiznę na rzecz British Columbia Relief Fund, aby pomóc osobom dotkniętym tragicznymi pożarami i powodziami.

Jako ostatnia inicjatywa Fundacja stworzyła wirtualne Kiermasz Książek Polskich, na których osoby mogły przekazać swoje stare polskie książki jako darowizny lub na sprzedaż.

Korzystając z tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym darczyńcom za wsparcie finansowe.

Dyrektorzy Fundacji składają najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący rok 2022, wyrażając nadzieję, że każdy z Was pozostanie w dobrym zdrowiu, dopóki nie pokonamy tej pandemii.

KIERMASZ POLSKICH KSIĄŻEK

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie, we współpracy z lokalnymi organizacjami polonijnymi zaprasza do Wirtualnego Kiermaszu Polskich Książek.

Masz polskie książki, których już nie potrzebujesz? Szukasz polskiej literatury? Ten Kiermasz jest dla Ciebie.

Jak to działa:

  1. Chcesz oddać/sprzedać książkę? Zrób zdjęcie i prześlij na adres fundacja.phf@gmail.com Umieścimy je na naszej stronie internetowej.

  2. Chcesz przyjąć/kupić książkę? Wejdź na naszą stronę i sprawdź czy znajdziesz tu coś interesującego dla siebie. Jeśli wybierzesz książkę, napisz na nasz adres emailowy jaka pozycja Cię interesuje.

  3. Pod koniec miesiąca Fundacja zorganizuje spotkanie w Domu Polskim i umożliwi spotkanie obu stronom.

Kiermasz - wykaz książek

DONACJE

Apelujemy do wszystkich, którym sprawa kultury i przyszłości Polonii leży głęboko na sercu o wsparcie i pomoc przez cały rok.

Za pośrednictwem przelewu bankowego eTransfer

Donacje mogą zostać wysłane z konta bankowego przez eTransfer na adres fundacja.phf@gmail.com.

  1. Przelew eTransfer na konto Fundacji nie wymaga ustawienie hasła bezpieczeństwa.

  2. W polu "Wiadomość" należy podać dane adresowe wymagane do wystawienia pokwitowania dla celów podatkowych.


Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji jak wykonać przelew eTransferem:

BMO CIBC Lauriential Bank National Bank

RBC Scotia Bank TD

Za pośrednictwem poczty

Czek wysłać na adres: Polish Heritage Foundation of Canada, P.O. Box 81008, Ottawa, ON K1P 1B1.

Forma dotacyjna (Polish Heritage Foundation of Canada BN 89097 6673 RR0001) dostepna jest tutaj.

Za pośrednictwem CanadaHelps

Donacje mogą zostać złożone za pośrednictwem CanadaHelps.

CanadaHelps

Darowizny samochodów

Fundacja przyjmuje donacje samochodów (samochody nie muszą być na chodzie, mogą mieć brakujące cześci lub podzespoły.)

Charity Car

Darowizny spadkowe / papiery wartościowe

Fundacja przyjmuje donacje w dowolnej formie. Mogą to być zapisy testamentowe dot. darowizny spadkowej, jak również papiery wartościowe (udziały, akcje, obligacje). W celu przekazania donacji w w/w formie (lub innej, nie opisanej tutaj) prosimy o kontakt z presezem Fundacji (telefon 613-296-5490, email fundacja.phf@gmail.com).

POMOC FINANSOWA

Wniosek o pomoc finansową Fundacji Dziedzictwa Polskiego jest dostępny tutaj.

Zrzeczenie

Chociaż wszystkie informacje na stronie zostały dokładnie sprawdzone, użytkownik nie powinien przyjmować dokładności tych informacji za pewnik. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za dokładność dostarczonych informacji ani nie daje gwarancji, że dane są kompletne, dokładne i aktualne. Wszystkie podane informacje mogą ulec zmianie, błędowi lub pominięciu.

Fundacja zrzeka się również wszelkiej odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach internetowych osób trzecich, do których strona tworzy “link” lub z których otrzymuje “link”.