Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

PATRONI HONOROWI

Cezary Słaby

Dr Cezary (Paweł) Słaby to doświadczony kierownik w dziedzinie technologii oraz specjalista do spraw CEO. Dr Słaby umiejętnie kierował zakładanymi firmami, rozwijając je poprzez fundusze VC oraz znakomite rozeznawanie rozwoju rynkowego. Dr Słaby jest znany z umiejętności tworzenia strategii działań dla firm, zatrudniania odpowiedniej kadry, tworzenia pionierskich modeli biznesowych, zwiększania przychodów firm, zarządzania finansami oraz umiejętnego kontrolowania sytuacji w nowych realiach rynkowych. Zanim rozpoczął karierę przedsiębiorcy zajmował różne stanowiska inżynierskie i kierownicze w Bell Northern Research, Nortel Networks i Carleton University. Zasiadał w Radzie Dyrektorów kilku firm i działał jako pracownik-rezydent w National Research Council oraz jako doradca w Carleton University Foundry. Ma wieloletnie doświadczenie akademickie i pedagogiczne. Jest autorem licznych publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych. Jego popularny blog "The Art of Growing High-Tech Ventures" zdobył już wiele wyróżnień i nagród. Na niwie społecznej działalności polonijnej w Kanadzie, był rownież pomysłodawcą oraz założycielem Fundacji Dziedzictwa Polskiego w 1994 oraz pierwszym Prezesem podczas jej formujących 5 lat istnienia.


Dr Andrzej Gołębiowski jest z wykształcenia fizykiem i z zawodu informatykiem. Przeprowadził się do Kanady w 1982r. i mieszkał w różnych miastach, aż w końcu zamieszkał w Ottawie w latach 90-tych. Wstąpił do Rady Rodzicielskiej Polskiej Szkoły im. Wiktora Podoskiego w Ottawie, a w 1993 r. został aktywnym członkiem komitetu, który nadzorował utworzenie Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie. Od 1998 r. do 2010 r. był prezesem Fundacji i podczas jego kadencji zainicjował liczne inicjatywy, m.in. Affinity MasterCard, wystawy filmowe itp. Po śmierci dra Jerzego Jarmasz, w 2002 r. Fundacja Dziedzictwa Polskiego, na wniosek Andrzeja, założyła stypendium im. Dra. Jerzego Jarmasza. Andrzej mieszka obecnie w Calgary w prowincji Alberta.

Andrzej Gołębiowski

Stanisław Kielar

Urodził się w 1928 roku, w mieście Łodzi. Ojciec, Franciszek Kielar, oficer Wojska Polskiego w stopniu majora, przez całą wojnę osadzony był w obozie Jeńcȯw Wojennych, Oflag IIB Woldenberg. Matka, Władysława, sama wychowywała jego i młodszą siostrę Barbarę.

Po ukończeniu studiȯw na Politechnice Warszawskiej, w 1956 roku, Stanisław Kielar otrzymał skierowanie do pracy w Polskim Radio, w dziale Postępu i Szkolenia Technicznego, w Warszawie gdzie pracował ponad siedem lat. Kolejna praca to Zakład Doświadczalny Biura Urzadzeń Techniki Jądrowej a następnie, Zakład Doświadczalny przy Katedrze prof. Groszkowskiego, do roku 1971, czyli aż do wyjazdu do Kanady. Po krótkim pobycie w Toronto Stanisław przeniósł się do Ottawy, gdzie mieszka do dziś. W Ottawie pracował w Northern Telecom, w Mitel oraz w International Epitek Inc., gdzie pełnił obowiązki dyrektora Działu Inżynierii.

W Polsce, po 1945 r. nie należał do żadnej partii politycznej. Natomiast, należał do następujących organizacji:

  • Związek Bojownikȯw o Wolność i Demokracje

  • Stowarzyszenie Wynalazcȯw Polskich

  • Stowarzyszenie Śpiewacze – Chȯr Męski “Harfa”

Działalność na terenie Ottawskiej Poloni:

  • W latach 1989–99 był prezesem Chóru im. Ignacego Paderewskiego.

  • Od roku 1993 jest członkiem zarzadu SPK Kolo #8 w Ottawie.

  • Od roku 2000 jest prezesem Ottawskiego Klubu Teatralnego im. Jadwigi Domańskiej.

  • Od roku 2007 jest dyrektorem Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie.

ZARZĄD

Tadeusz Kulisz - Prezes

Beata Wojsyk - Wiceprezes

Wiesław Kuran - Skarbnik

José Semrau - Sekretarz

Piotr Anweiler

Arkadiusz Daniel

Monica Kardyś

Stanisław Kielar

Janusz Pietryga

Marcel Podsadowska

Urszula Sulińska - BC

Ewa Zadarnowska