Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie, założona w 1993 roku, jest organizacją charytatywną, która stawia sobie za cel gromadzenie i zarządzanie funduszami służącymi wspieraniu kultury i języka polskiego.

Wszelkie donacje na cele Fundacji są zwolnione od podatku dochodowego. Każdy darczyńca otrzymuje zaświadczenia do rocznej deklaracji podatkowej dla Revenue Canada.

STYPENDIA

Zapraszamy studentów szkół wyższych do aplikowania o stypendia przyznawane przez Fundacje Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie. 

Wartość: $1,500

Termin składania aplikacji: 31 października 2023


Informacje o stypendiach

Wniosek o stypendium:

Pobierz i wyślij pocztą

Wypełnij online

JESIENNY KORALIK

HISTORIA FUNDACJI

W styczniu 1993 r. Komitet Rodzicielski Szkoły Polskiej w Ottawie rozesłał do wszystkich rodziców związanych ze szkołą i do Polonii ankietę na Temat Przyszłości Szkoły. Ankieta spotkała się z bardzo dobrym odzewem i pokazała, że otwarcie filii szkoły w zachodniej części miasta zadowoli bieżące potrzeby i że będzie wystarczająca liczba uczniów, aby utrzymać wszystkie poziomy klasowe w obu placówkach. Jeszcze w ciągu roku szkolnego, na kilka miesięcy przed podziałem szkoły, następuje nabór nowych nauczycieli, którzy pomagając w przepełnionych klasach, mają możliwość praktycznego zaznajomienia się z charakterem pracy sobotniej szkoły.

Na Walnym Zebraniu Szkoły Polskiej w dniu 29 maja 1993 r. wybrano zarząd obu szkół (oddzielna administracja to wymóg ORCSSB-Ottawa Roman Catholic Separate School Board i przegłosowano następującą uchwałę:

"W związku ze znacznym wzrostem ilości dzieci w szkole i utworzeniem nowego oddziału szkoły w budynku Our Lady of Fatima postanawiamy:
W trosce o utrzymanie jedności w społeczności polonijnej i stworzenie solidnych podwalin prawnych i finansowych na przyszłość, w sytuacji, gdy dalsze dotacje rządowe mogą nie być pewne, powołać nową formę społecznej organizacji szkolnej - Polish Heritage School in Ottawa Inc. - która będzie jedną i wspólną dla obu szkół. Organizacja ta będzie miała formę korporacji (non-profit corporation) oraz ubiegać się będzie o status organizacji charytatywnej. Nową organizacją szkolną będzie kierować Rada Szkoły (Board of Directors or Executive), w skład której wchodzić będzie reprezentacja rodziców i kierownictwa obu szkół. Do końca września 1993 r., wyłoniona przez Komitet Rodzicielski, 5- osobowa grupa robocza przygotuje rejestrację, propozycję regulaminu (by-laws) i przyjmie tymczasowo obowiązki Rady Szkoły do czasu jej wyłonienia."

Również w styczniu 1993 r. Szkoła Polska otrzymała spadek pieniężny po śp. Zofii Podoskiej, siostrze śp. Wiktora Podoskiego, patrona szkoły. Pieniądze te zasiliły istniejący przy szkole Fundusz Oświatowy i - ponieważ suma nie była mała - należało poważnie rozważyć dysponowanie funduszem. Wyłoniony spośród członków Komitetu Rodzicielskiego i Grona Pedagogicznego tzw. Komitet Spadkowy wypracował kilka rozwiązań jego zagospodarowania, jednak ostateczną decyzję podjęto podczas Walnego Zebrania Szkoły Polskiej 29 maja 1994r., kiedy uchwalono przekazanie tych pieniędzy na konto Polish Heritage Foundation of Ottawa Inc. (pod taką nazwą 29.XII. 1993r. Fundacja została formalnie zarejestrowana).

"Prace nad organizacją Fundacji prowadzi zespół w składzie: K. Anna Binkowska, Andrzej Gołębiowski, Frank Grabowiecki, Jerzy Jarmasz, Jolanta Kania, Ludwik Klimkowski, Wiesław Kuran, Szczepan Morawski, Andrzej Ruta, Józef Semrau, Cezary Słaby, Joanna Wawrzyńczak oraz Włodzimierz Ziemba. W wyniku wysiłku tej grupy przygotowana została dokumentacja rejestracyjna, regulamin (by-laws) oraz koncepcja struktury organizacyjnej. (...) W marcu 1994 r. zostaliśmy formalnie zarejestrowani jako non-profit corporation. Ostatni etap zawiązywania Fundacji będzie związany z uzyskaniem rejestracji w Revenue Canada umożliwiającym odpisywanie od dochodu wszelkich donacji na Fundację. Poczyniliśmy już kroki w tej sprawie. W wyniku prac koncepcyjnych w trakcie przygotowań organizacyjnych wypracowano formułę Fundacji, która wychodzi poza problematykę szkół polonijnych i obejmuje szeroko społeczność polonii ottawskiej. (...) cały czas trwają prace organizacyjne nad stworzeniem zdrowych podwalin dla działalności Fundacji. Jest to ogromne pole do popisu dla każdego kto chciałby się przyczynić i wyżyć w ważnej i dającej ogromną satysfakcję pracy społecznej."

W grudniu 2002r., w celu zwiększenia zasięgu wśród wszystkich środowisk polonijnych w Kanadzie, Fundacja otrzymała zgodę na zmianę oficjalnej nazwy z Polish Heritage Foundation of Ottawa Inc. na Polish Heritage Foundation of Canada Inc. Do tej pory Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie przekazała PONAD $100 000 polskim organizacjom w całej Kanadzie.

DONACJE

Apelujemy do wszystkich, którym sprawa kultury i przyszłości Polonii leży głęboko na sercu o wsparcie i pomoc przez cały rok.

Za pośrednictwem przelewu bankowego eTransfer

Donacje mogą zostać wysłane z konta bankowego przez eTransfer na adres fundacja.phf@gmail.com


Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji jak wykonać przelew eTransferem:

BMO   CIBC    Lauriential Bank    National Bank

RBC    Scotia Bank    TD

Za pośrednictwem poczty

Czek wysłać na adres: Polish Heritage Foundation of Canada, P.O. Box 81008, STN-B, Ottawa, ON, K1P 1B1

Forma dotacyjna (Polish Heritage Foundation of Canada BN 89097 6673 RR0001) dostepna jest tutaj

Za pośrednictwem CanadaHelps

Donacje mogą zostać złożone za pośrednictwem CanadaHelps.

 CanadaHelps

Darowizny samochodów

Fundacja przyjmuje donacje samochodów (samochody nie muszą być na chodzie, mogą mieć brakujące cześci lub podzespoły.)  

Charity Car

Darowizny spadkowe / papiery wartościowe

Fundacja przyjmuje donacje w dowolnej formie. Mogą to być zapisy testamentowe dot. darowizny spadkowej, jak również papiery wartościowe (udziały, akcje, obligacje).  W celu przekazania donacji w w/w formie (lub innej, nie opisanej tutaj) prosimy o kontakt z presezem Fundacji (telefon 613 447 7535, email fundacja.phf@gmail.com).

POMOC FINANSOWA

Wniosek o pomoc finansową Fundacji Dziedzictwa Polskiego jest dostępny tutaj.

Zrzeczenie

Chociaż wszystkie informacje na stronie zostały dokładnie sprawdzone, użytkownik nie powinien przyjmować dokładności tych informacji za pewnik. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za dokładność dostarczonych informacji ani nie daje gwarancji, że dane są kompletne, dokładne i aktualne. Wszystkie podane informacje mogą ulec zmianie, błędowi lub pominięciu.

Fundacja zrzeka się również wszelkiej odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach internetowych osób trzecich, do których strona tworzy “link” lub z których otrzymuje “link”.