2022

W 2022 roku przyznano 6 stypendiów w wysokości $1,500 każde. 

Stypendium im. Jerzego Jarmasza

Adam Polański - II rok „Mechanical Engineering”, Carleton University w Ottawie


Stypendium im. dr Ireny Michalskiej

Julia Brudziński - II rok (magisterskie) „Occupational Therapy”, McMaster University w Hamilton


Stypendium im. Stanisława Kielara

Anna Pawełko - II rok „Biomedical Science”, University of Ottawa w Ottawie


Stypendium Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo #8 w Ottawie (współfinansowane przez PHF)

Monika Brudziński - IV rok „Labour Studies and Human Resources Management”, George Brown College w Toronto 


Stypendium Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie (1)

Allan Rudzki - IV rok „Criminology”, Kwantlen Polytechnic University w Vancouver


Stypendium Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie (2)

Nicole Slodowy - IV rok „Physiology”, McMaster University w Hamilton