Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie regularnie wspomaga finansowo wydarzenia kulturowe kierowane dla Polonii.  Od początku naszej działalności przekazaliśmy przeszło $100,000 na cele polonijne. 

1995

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

Polonika--local Polish newsletter

Chór I. Paderewskiego

Federacja Polek w Kanadzie

POLANIE Grupa Taneczna

White Eagles Soccer Club

Polish School of Ottawa

ACCORD Grupa Muzyczna 

1996

Ottawa Polish Theatre

Polish School--South

Polish School--West

Konkurs Recytatorski

ACCORD Grupa Muzyczna 

Polish School--Best student


1997

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

Poland--flood victims

ACCORD Grupa Muzyczna 

Polish School--South

Polish School--West

Chór I. Paderewskiego

Federacja Polek w Kanadzie

ZHP

White Eagles Soccer Club

1998

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

Polish School--South

ZHP--Franciscan House Kaszuby

Mrs. Ilona Ziemba--poetry book

ACCORD Grupa Muzyczna 

Chór I. Paderewskiego

Polish School--South

Polish School--West

Federacja Polek w Kanadzie

White Eagles Soccer Club

1999

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

ACCORD Grupa Muzyczna 

Federacja Polek w Kanadzie


2000

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

ACCORD Grupa Muzyczna 

SPK--Ottawa Branch

Chór I. Paderewskiego

SPK--Polish Dance Troupe

Federacja Polek w Kanadzie

Radio--Pol-Ott

2001

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

I. Ziemba--książka

Catholic Action Group

Chór I. Paderewskiego

SPK--Ottawa Branch

Paul Wiste--wyjazd akademicki do Polski

Polish Institute of Arts and Science

2002

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

Ottawski Klub Teatralny

SPK--Ottawa Branch

Federacja Polek w Kanadzie

2003

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

ZHP

Polish Engineers Society

Ottawski Klub Teatralny

Polska Szkola in Poland--assistance

2004

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

Stypendium J. Jarmasza

ZHP

Mrs. B.-Gawalewicz--poster display

Polish School in Montreal, QC

W. Podoski 50th anniversary

2005

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

Stypendium J. Jarmasza

Remebrance Day--koncert Uniwersytet Ottawski

Great Orchestra of Christmas

Adam Makowicz concert

2006

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

Stypendium J. Jarmasza

ZHP

2007

Polish School--Best student

Konkurs Recytatorski

Stypendium J. Jarmasza

Atelier Ville-Marie art exhibit

Miss Polonia (Ottawa) Pageant

Talent show

2008

Stypendium W. Rogozińskiego

Konkurs Recytatorski

Stypendium J. Jarmasza

Polish School--Best student

Polonia in the Rockies

2009

Stypendium W. Rogozińskiego

Polish Scouts (Toronto)

Konkurs Recytatorski

Konferencja Quo Vadis I - Ottawa

Stypendium J. Jarmasza

2010

Stypendium W. Rogozińskiego

Konkurs Recytatorski

Chile Earthquake Relief Fund

Stypendium J. Jarmasza

Talent Show

2011

Stypendium W. Rogozińskiego

Konkurs Recytatorski

Konferencja Quo Vadis III - Toronto

Ottawski Klub Teatralny

Stypendium J. Jarmasza

2012

Stypendium W. Rogozińskiego

Konkurs Recytatorski

Dr. R. Sokołoski, Universytet Ottawski--książka

Ottawski Klub Teatralny

Stypendium J. Jarmasza

2013

Stypendium W. Rogozińskiego

Konferencja Quo Vadis V- Montreal

Konkurs Recytatorski

Gdanska tabulatura lutniowa

Ottawski Klub Teatralny

J. Dobrowolski Memorial Fund

2014

Stypendium W. Rogozińskiego

Konkurs Recytatorski

Kujawiacy Dance Ensemble

Polish TV—Ottawa

POLANIE Grupa Taneczna

Stypendium J. Jarmasza

Toronto SINFONIETTA

2015

Stypendium W. Rogozińskiego

Konkurs Recytatorski

Polish Studies at University of Ottawa

Stypendium J. Jarmasza

Joshua Blank--książka

North Shore Vancouver Festival

2016

Stypendium W. Rogozińskiego

Konkurs Recytatorski

Toronto Theatre Group

POLANIE Grupa Taneczna

North Shore Vancouver Festival

Stypendium J. Jarmasza

2017

Stypendium W. Rogozińskiego

Konkurs Recytatorski

POLANIE Grupa Taneczna

Stypendium J. Jarmasza

KPK-Memorial Plaque

Vancouver-Xmas tree

Liliana Arkuszewska-książka

2018

Belweder North Shore Association

Konkurs Recytatorski

Barka Integration Society

Pier 21 Memorial Monument

Stypendium J. Jarmasza

2019

Konkurs Recytatorski

Belweder North Shore Association

SOKÓŁ Zespół Pieśni i Tańca

Wilno Heritage Society

Federacja Polek w Kanadzie

POLANIE Grupa Taneczna

Konferencja Quo Vadis X - Toronto

Stypendium J. Jarmasza

2020

Stypendium J. Jarmasza

North Shore Polish Association 

2021

Stypendium J. Jarmasza

Stypendia PHF

BC Red Cross

2022

Stypendia PHF

Stypendium J. Jarmasza

Stypendium I. Michalskiej

Stypendium S. Kielara

Canadian Polish Research Institute

North Shore Polish Association

BC Red Cross

POLANIE Grupa Taneczna

2023

Światowe Dni Młodzieży

Sokół Polish Folk Ensemble

Federacja Polek w Kanadzie

Maria Knapik Sztramko

Kanadysjki Czerwony Krzyz-Turcja

Fundacja Charytatywna SPK w Kanadzie-Ukraina

Stypendia PHF

Stypendium J. Jarmasza

Stypendium I. Michalskiej

Stypendium S. Kielara

2024

Sokół Polish Folk Ensemble