Stypendia

Stypendia przyznawane przez Fundację pochodzą w całości z darowizn przekazanych Fundacji.

Przyznajemy stypendia upamiętniające osoby, które są nazwane imieniem danej osoby i są finansowane ze środków prywatnych przekazanych przez rodziny tych osób.

Przyznajemy także stypendia, które współfinansuje z innymi instytucjami/organizacjami na następującej zasadzie: do każdej kwoty $1000 Fundacja dodaje $500 i w ten sposób tworzymy jedno stypendium.