HISTORIA FUNDACJI

Wiele lat temu po śmierci Józefa Dobrowolskiego, ojca dr Jerzego Dobrowolskiego, utworzono fundusz oświatowy dla polskiej szkoły. Rodzina zmarłego zdecydowała, że pieniądze, które zostaną zebrane zamiast darowizny kwiatowej, zostaną przekazane na fundusz edukacyjny. To jest początek fundacji. 

W styczniu 1993 r. Komitet Rodzicielski Szkoły Polskiej w Ottawie rozesłał do wszystkich rodziców związanych ze szkołą i do Polonii ankietę na Temat Przyszłości Szkoły. Ankieta spotkała się z bardzo dobrym odzewem i pokazała, że otwarcie filii szkoły w zachodniej części miasta zadowoli bieżące potrzeby i że będzie wystarczająca liczba uczniów, aby utrzymać wszystkie poziomy klasowe w obu placówkach. Jeszcze w ciągu roku szkolnego, na kilka miesięcy przed podziałem szkoły, następuje nabór nowych nauczycieli, którzy pomagając w przepełnionych klasach, mają możliwość praktycznego zaznajomienia się z charakterem pracy sobotniej szkoły.

Na Walnym Zebraniu Szkoły Polskiej w dniu 29 maja 1993 r. wybrano zarząd obu szkół (oddzielna administracja to wymóg ORCSSB-Ottawa Roman Catholic Separate School Board i przegłosowano następującą uchwałę:

"W związku ze znacznym wzrostem ilości dzieci w szkole i utworzeniem nowego oddziału szkoły w budynku Our Lady of Fatima postanawiamy:
W trosce o utrzymanie jedności w społeczności polonijnej i stworzenie solidnych podwalin prawnych i finansowych na przyszłość, w sytuacji, gdy dalsze dotacje rządowe mogą nie być pewne, powołać nową formę społecznej organizacji szkolnej - Polish Heritage School in Ottawa Inc. - która będzie jedną i wspólną dla obu szkół. Organizacja ta będzie miała formę korporacji (non-profit corporation) oraz ubiegać się będzie o status organizacji charytatywnej. Nową organizacją szkolną będzie kierować Rada Szkoły (Board of Directors or Executive), w skład której wchodzić będzie reprezentacja rodziców i kierownictwa obu szkół. Do końca września 1993 r., wyłoniona przez Komitet Rodzicielski, 5- osobowa grupa robocza przygotuje rejestrację, propozycję regulaminu (by-laws) i przyjmie tymczasowo obowiązki Rady Szkoły do czasu jej wyłonienia."

Również w styczniu 1993 r. Szkoła Polska otrzymała spadek pieniężny po śp. Zofii Podoskiej, siostrze śp. Wiktora Podoskiego, patrona szkoły. Pieniądze te zasiliły istniejący przy szkole Fundusz Oświatowy i - ponieważ suma nie była mała - należało poważnie rozważyć dysponowanie funduszem. Wyłoniony spośród członków Komitetu Rodzicielskiego i Grona Pedagogicznego tzw. Komitet Spadkowy wypracował kilka rozwiązań jego zagospodarowania, jednak ostateczną decyzję podjęto podczas Walnego Zebrania Szkoły Polskiej 29 maja 1994r., kiedy uchwalono przekazanie tych pieniędzy na konto Polish Heritage Foundation of Ottawa Inc. (pod taką nazwą 29.XII. 1993r. Fundacja została formalnie zarejestrowana).

"Prace nad organizacją Fundacji prowadzi zespół w składzie: K. Anna Binkowska, Andrzej Gołębiowski, Frank Grabowiecki, Jerzy Jarmasz, Jolanta Kania, Ludwik Klimkowski, Wiesław Kuran, Szczepan Morawski, Andrzej Ruta, Józef Semrau, Cezary Słaby, Joanna Wawrzyńczak oraz Włodzimierz Ziemba. W wyniku wysiłku tej grupy przygotowana została dokumentacja rejestracyjna, regulamin (by-laws) oraz koncepcja struktury organizacyjnej. (...) W marcu 1994 r. zostaliśmy formalnie zarejestrowani jako non-profit corporation. Ostatni etap zawiązywania Fundacji będzie związany z uzyskaniem rejestracji w Revenue Canada umożliwiającym odpisywanie od dochodu wszelkich donacji na Fundację. Poczyniliśmy już kroki w tej sprawie. W wyniku prac koncepcyjnych w trakcie przygotowań organizacyjnych wypracowano formułę Fundacji, która wychodzi poza problematykę szkół polonijnych i obejmuje szeroko społeczność polonii ottawskiej. (...) cały czas trwają prace organizacyjne nad stworzeniem zdrowych podwalin dla działalności Fundacji. Jest to ogromne pole do popisu dla każdego kto chciałby się przyczynić i wyżyć w ważnej i dającej ogromną satysfakcję pracy społecznej."

W grudniu 2002 r., w celu zwiększenia zasięgu wśród wszystkich środowisk polonijnych w Kanadzie, Fundacja otrzymała zgodę na zmianę oficjalnej nazwy z Polish Heritage Foundation of Ottawa Inc. na Polish Heritage Foundation of Canada Inc. Do tej pory Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie przekazała PONAD $100 000 polskim organizacjom w całej Kanadzie.

Prezesi Fundacji:

dr Cezary Słaby 1993-1998 

dr Andrzej Gołębiowski 1998-2010 

Tadeusz Kulisz 2010-2022 

Beata Wojsyk 2022-obecnie

Członkowie Zarządu przez lata:

Anweiler, Piotr 2007-2022

Binkowska, Krystyna A. 1995-1998 

Cychowska, Ewa 1999-2000 

Daniel, Arkadiusz 2019- 

Gołębiowski, dr. Andrzej 1993-1998 

Gogolewska-Meres, Iwona 1994-1998 

Grabowiecki, Frank 1994-1998

Jarmasz, dr. Jerzy 1993-2002 

Kardyś, Monika 2021-

Kielar, Stanisław 2007-2022

Klimkowski, Ludwik 1994-1997

Kornaś, Bożena 1998-2000 

Kulisz, Tadeusz 1999-2010 

Kuran, Wiesław 1993-1997, 2015- 

Marshall, Iwona 1998-1999 

Michałowska, Elżbieta 1998-2006 

Morawski, Szczepan 1993-1994 

Pękalski, Lech 1999-2005 

Piłat, Marianna 1997-2000 

Pietryga, Janusz 1997- 

Placewicz, Maria 2017-2021

Podsadowska Marcel 2021-

Ratkowska, Grażyna 2013-2019 

Ruta, Andrzej 1993-1994 

Semrau, José 1994- 

Sulińska, Urszula 2017- 

Wawrzyńczak, Joanna 1994-1997 

Wawrzyńczak, Waldemar 1994-1997 

Wielgosz, Bożena 1994-1997 

Wojsyk, Beata 2019- 

Zadarnowska, Ewa 2007-