Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

HISTORIA FUNDACJI

Wiele lat temu po śmierci Józefa Dobrowolskiego, ojca dr Jerzego Dobrowolskiego, utworzono fundusz oświatowy dla polskiej szkoły. Rodzina zmarłego zdecydowała, że pieniądze, które zostaną zebrane zamiast darowizny kwiatowej, zostaną przekazane na fundusz edukacyjny. To jest początek fundacji.

W styczniu 1993 roku Szkoła Polska otrzymała spadek pieniężny po Zofii Podoskiej, siostrze założyciela patrona szkoły, Wiktora Podoskiego. Testament stanowi, że zaoszczędzone pieniądze służą celom szkoły. Pieniądze zostały dodane do Funduszu Zagranicznego istniejącego w szkole i należało poważnie rozważyć administrację funduszu. Wyłoniony spośród członków Komitetu Rodziców i Koła Pedagogicznego tzw. Komisja Spadkowa wypracowała kilka rozwiązań dla jej zarządzania, ale ostateczna decyzja zapadła podczas Walnego Zebrania Szkoły Polskiej 29 maja 1994 roku, kiedy postanowiono przelać te pieniądze na konto Fundacji Dziedzictwa Polskiego Ottawa Inc. (pod tą nazwą 29 grudnia 1993 roku Fundacja została formalnie zarejestrowana).

Prace nad organizacją Fundacji prowadził zespół w składzie: K. Anna Binkowska, Andrzej Gołębiowski, Frank Grabowiecki, Jerzy Jarmasz, Jolanta Kania, Ludwik Klimkowski, Wiesław Kuran, Szczepan Morawski, Andrzej Ruta, Józef Semrau, Cezary Slaby, Joanna Warzyńczak i Włodzimierz Ziemba. W wyniku starań tej grupy przygotowano dokumentację rejestracyjną, regulamin oraz koncepcję struktury organizacyjnej. W marcu 1994 r. Organizacja została formalnie zarejestrowana jako „korporacja non-profit” w Revenue Canada, co umożliwiło odliczenie wszelkich darowizn na rzecz Fundacji od dochodu.

W wyniku prac koncepcyjnych podczas przygotowań organizacyjnych powstała formuła Fundacji, która wykracza poza problematykę szkół polonijnych i obejmuje szeroko kanadyjską społeczność. Wciąż trwają prace organizacyjne nad stworzeniem zdrowego fundamentu dla działalności Fundacji. To wspaniałe pole dla każdego, kto chciałby wnieść swój wkład i podjąć wyzwanie w ważnej i bardzo satysfakcjonującej pracy społecznej. W 2003 roku Fundacja zmieniła nazwę na Fundację Dziedzictwa Polskiego.

Prezesi Fundacji:

dr Cezary Słaby 1993-1998

dr Andrzej Gołębiowski 1998-2010

Tadeusz Kulisz 2010-2022

Członkowie Zarządu przez lata:

Anweiler, Piotr 2007-2022

Binkowska, Krystyna A. 1995-1998

Cychowska, Ewa 1999-2000

Daniel, Arkadiusz 2019-

Gołębiowski, dr. Andrzej 1993-1998

Gogolewska-Meres, Iwona 1994-1998

Grabowiecki, Frank 1994-1998

Jarmasz, dr. Jerzy 1993-2002

Kardyś, Monika 2021-

Kielar, Stanisław 2007-2022

Klimkowski, Ludwik 1994-1997

Kornaś, Bożena 1998-2000

Kulisz, Tadeusz 1999-2010

Kuran, Wiesław 1993-1997, 2015-

Marshall, Iwona 1998-1999

Michałowska, Elżbieta 1998-2006

Morawski, Szczepan 1993-1994

Pękalski, Lech 1999-2005

Piłat, Marianna 1997-2000

Pietryga, Janusz 1997-

Placewicz, Maria 2017-2021

Podsadowska Marcel 2021-

Ratkowska, Grażyna 2013-2019

Ruta, Andrzej 1993-1994

Semrau, José 1994-

Sulińska, Urszula 2017-

Wawrzyńczak, Joanna 1994-1997

Wawrzyńczak, Waldemar 1994-1997

Wielgosz, Bożena 1994-1997

Wojsyk, Beata 2019-

Zadarnowska, Ewa 2007-