DLA SENIORÓW

Stowarzyszenie Polskich Seniorów "Ognisko" 

Informacja dla Seniorów

Informacje na temat programów i usług dla Seniorów w prowincji Ontario 

Informacja dla Seniorów (po angielsku)

Zniżki dla Seniorów w Kanadzie

Zniżki dla Seniorów  (po angielsku)

Jak podarować dom dzieciom?

Public Trustee jest to instytucja nie istniejąca w Polsce. Gdy ktoś jest ubezwłasnowolniony lub umiera, ale nie ma rodziny, to opiekę nad domem przejmuje ta instytucja. Public Trustee zarządza finansami osoby ubezwłasnowolnionej ale liczy sobie opłatę w wysokości 20% transakcji.