Polish Heritage Foundation of Canada

Jerzy Jarmasz

Urodzony: Smyga, powiat wołyński, 8 kwietnia 1939 r

Zmarł: Ottawa, Ontario, 26 sierpnia 2002


 • Rodzina zamieszkała w południowej części Kresów Wschodnich (Kresy Wschodnie), na które we wrześniu 1939 roku wkroczyły wojska radzieckie

 • Po ataku Niemiec na Związek Radziecki rodzina została deportowana na obaszar Polski Wschodniej latem 1943 roku

 • Przybył do obozu pracy na północy Niemiec w 1944 roku

 • Nie chcąc podlegać władzy sowieckiej i znajdując swój dom na zewnątrz nowych granic Polski rodzina przebywała w Niemczech, początkowo na uchodźstwie obóz dla Polaków, później w Ludwigsburgu (Baden-Würtemburg)

 • Zaczynając w wieku 14 lat, Jerzy studiował w Paryżu (Saint Sulpice & Henri IV szkoły średnie) oraz w seminarium duchownym prowadzonym przez polskich księży w celu zapewnieniu młodym polskim chłopcom lepszej edukacji

 • W listopadzie 1960 roku Jerzy wraz z rodzicami i najmłodszym bratem, przybył do Toronto (pozostała piątka jego rodzeństwa przeniosła się do Kanady w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku)

 • Pierwszy rok studiów ukończył na Uniwersytecie w Toronto; następnie przeniósł się do Ottawy, gdzie zrobił licencjat z psychologii na Uniwersytecie w Ottawie

 • Obronił tytuł magistra w 1968, i doktora w 1978 - na kierunku psychologia na Uniwersytecie Ottawskim

 • Uczestniczył w Zrzeszeniu Studentów Polskich zarówno na Uniwersytecie w Warszawie, jak i na Uniwersytecie w Ottawie - był prezesem, wiceprezesem, współpracownikiem stowarzyszenia, a także redagował biuletyn informacyjny na Uniwersystecie w Ottawie

 • W latach1968 - 1972: pracował jako psycholog w szpitalu St Vincent de Paul Hospital

 • W roku 1971 zawarł związek małżeński z Mercedes Rivera, pochodzącą z Hondurasu (Ameryka Środkowa). Mieli troje dzieci: Jerzego, Mario i Lidię-Gabrielę

 • W latach 1972 do 2002: pracował w Federalnej Służbie Publicznej (Manpower, Secretary of State / Heritage Canada, Health Canada) Jako starszy inspektor był zaangażowany w ocenę wielu programów federalnych dotyczących m.in. wielokultorowości, AIDS, przemocy w rodzinie.

 • W roku 1993 był jednym z założycieli Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

 • Przez wiele lat był związany z Canadian Esperanto Association, Rozwój i pokój, stowarzyszenie rodziców Szkoły Polskiej im. W. Podoskiego w Ottawie

 • Aż do ostatnich dni prowadził kampanię przeciwko stosowaniu pestycydów na miejskich trawnikach

 • Propagował zainteresowanie polską kulturą i historią, cywilizacją Ameryki Łacińskiej, muzyką klasyczną; zawsze zajęty kwestiami środowiskowymi, polityką, kwestiami społecznymi

 • Hobby: ogrodnictwo, fotografia, muzyka (bogata kolekcja literatury polskiej), czytanie