ZARZĄD FUNDACJI

Beata Wojsyk - Prezes

Wiesław Kuran - Skarbnik

José Semrau - Sekretarz

Arkadiusz Daniel

Monica Kardyś

Janusz Pietryga

Marcel Podsadowska

Urszula Sulińska - BC

Ewa Zadarnowska